Bezplatné poradenstvo

Využite naše bezplatné poradenstvo každý pracovný deň od 8:00-17:00 !

Viac

Nízkoenergetické domy

PÝTAJTE SA stavajte s nami

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

V západných krajinách Európy sa v posledných rokoch realizujú vo zvýšenej miere stavby tzv. nízkoenergetické domy (NED). Hlavnými dôvodmi realizácie výstavby NED sú najmä neustále rastúce ceny všetkých druhov energií.

Podľa toho, aké množstvo energie je potrebné na vykurovanie a chladenie obytných priestorov, rozlišujeme domy bežné, nízkoenergetické, pasívne a nulové. Energeticky efektívne stavby sú naprojektované tak, aby minimalizovali náklady na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Za nízkoenergetické domy sa považujú domy, ktorých tepelná náročnosť je nižšia než 50 kWh/m² úžitkovej plochy za rok. Nízkoenergetický dom na vykurovanie spotrebuje 15-50 kWh/m² obývanej plochy. Na porovnanie dnešný klasický dom spotrebuje cca 90-150 kWh/m² čo je úspora prevádzkových nákladov 75 až 90%.

Ročná spotreba energie na vykurovanie (kWh/)

1NED môžu mať rôzne konštrukcie. Tradičné masívne tehlové, betónové, drevenné, hybridné, ktoré kombinujú výhody ľahkých a masívnych stavieb. Nízkoenergetické domy spájajú v sebe komfort bývania, kvalitu stavebných konštrukcií, energetickú a finančnú úspornosť a ochranu životného prostredia. Murovaná konštrukcia nie je schopná zateplením dosiahnúť tepelnoizolačné parametre NED. Hrúbka stien konštrukcie NED je navyše omnoho menšia než klasická konštrukcia so zateplením. Tento fakt sa prejaví ako zväčšenie vnútornej plochy stavby a pri lepších tepelnoizolačných vlastnostiach. Stavby sú presné, s minimálnymi rozmerovými toleranciami. Najčastejšie sú NED postavené na báze dreva, montovaných panelov alebo štruktúrovanej priamej konštrukcie. Všetky spôsoby umožňujú výstavbu domov s akýmikoľvek architektonickými prvkami. Na ich realizáciu sa používa suchý spôsob výstavby bez vylučovania vlhkosti, a preto nie je potrebný čas na zretie stavby. Domy sú obývateľné hneď po dokončení. Doba výstavby takýchto domov je neporovnateľne kratšia v porovnaní s bežnými domami, čo je spôsobené najmä redukciou časovej náročnosti montážnych prác. Stavby majú relatívne nízku hmotnosť. Životnosť nízkoenergetických  domov je porovnateľná s murovanými stavbami,  bez zvýšených nákladov na údržbu.

OBJAVTE NÁŠ ŠTANDARD VÝSTAVBY

Cena nízkoenergetických domov

Nízkoenergetické domy dokážu ušetriť viac ako 75% prevádzkových nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežnou novostavbou. Postarajú sa o zdravú vnútornú klímu a správny prísun čerstvého vzduchu. Pre dosiahnutie najlepšieho efektu nízkoenergetického domu platí snaha mať čo najvyšší pomer vnútorného obsahu k ploche obvodu. Staviame dom striktne pre vyčerpanie všetkých technických možností, ktoré nám poskytuje náš stavebný systém.  Staviame domov a to znamená, že sa v ňom musí pohodlne a komfortne bývať. Ak dom vyhovuje stanoveným parametrom, nápaditosť sa neobmedzuje vonkajšou formou.

VYBERTE SI Z NAJNOVŠEJ PONUKY PROJEKTOV

Mať nízkoenergetický dom znamená :

– zohľadnené klimatické podmienky lokality: terén, vegetácia, reálna prípadne plánovaná okolitá zástavba

– tvarové riešenie domu, jeho zónovanie, dispozičné riešenie

– vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa, podlahy, strechy, okien a dverí

– predchádzanie vzniku tepelných mostov

– vylúčenie netesností v konštrukciách, ich vzduchotesnosť

– pasívne a aktívne využitie slnečnej energie

– optimálne zvolený vykurovací systém, jeho vhodný výkon a využiteľnosť tepelnej akumulácie

– ekonomicky efektívna príprava teplej vody

– regulovaná a hygienická výmena vzduchu so spätným získavaním tepla

– využívanie energeticky úsporných spotrebičov, zariadení, osvetlenia

– vytvorenie a udržiavanie zdravej vnútornej klímy

– vzájomná optimalizácia a zladenie všetkých hore spomenutých bodov

– ekonomicky výhodný pomer investičných a prevádzkových nákladov k efektu a úspore použitých technológií

 

Hodnoty