PDF Tlačiť E-mail

Ponuka projektov

ARCHON - viac ako projekt

Firma INTERKOMFORT, s.r.o. spolupracuje s projektovou kanceláriou ARCHON+ z Poľska.

Objednajte si v našej spoločnosti slovenskú verziu katalógu domov. (Cena €)

Objednajte si v našej spoločnosti slovenský preklad projektu domu, ktorého technické údaje zodpovedajú technickým a stavebným normám platným pre Slovenskú republiku.

Projekt fy ARCHON+, ktorý ponúkame predstavuje časť stavebného projektu, ktorý je základom pre vydanie stavebného povolenia a je kompletný aj k samotnej realizácii stavby.

Projektová dokumentácia obsahuje 4 exempláre architektonicko - stavebného projektu.

Každý z nich sa skladá z projektu: architektonického, konštrukčného, vnútorných inštalácií vody a kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia a elektrických inštalácií.


ARCHON - viac ako projekt

ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT OBSAHUJE:

  • technická správa, pôdorysy základov, pôdorysy úrovní úžitkových priestorov, pôdorys strechy, rezy.

KONŠTRUKČNÝ PROJEKT OBSAHUJE:

  • technická správa ku konštrukčnému projektu,
  • konštrukčná schéma v mierke 1:100, fasády.

PROJEKT VNÚTORNÝCH INŠTALÁCIÍ VODY, KANALIZÁCIE, ÚK A PLYNU OBSAHUJE:

  • technická správa - inštalácie vodovodu a kanalizácie, ústredného kúrenia, rozvod plynu,
  • technické výkresy - všetky prvky inštalácie, ich umiestnenie v dome, pôdorysy.

PROJEKT VNÚTORNÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ OBSAHUJE:

  • technická správa - vnútorná inštalácia elektrická a bleskozvod,
  • ideová schéma - schéma rozvádzača s ochranou pred prepätím.

Pozrite si viac informácií o spoločnosti ARCHON+...

 

ITC-NR - Internetová reklamná agentúra